Суцільні макети

Суцільні макети часто підходять для сайту-візитки, де нема потреби у великій кількості модульних позицій під інформаційні блоки. У цьому випадку вся навігація розташовується у верхньому горизонтальному меню. Простота такого рішення не є недоліком, а навпаки, у ряді випадків є найкращим досягненням поставленої мети. У поодиноких випадках суцільний макет реалізується взагалі без навігації, коли сайт представлено у вигляді однієї титульної сторінки.